Viestikallio - Maantietoa
 

Hostattuja

Tue toimintaamme!

Viestikallion maantietoa

OH2Z-MAP
viestikallio-kartta.pdf

Atsimuutti Pernajan mastoon (valkoinen vilkku taivaanrannassa):

  • Monumentin keskeltä: 221.813° ± 0.005°
  • Observatorion edestä: 221.712° ± 0.005° (laskennallinen, karttapaikan datalla)
  • Observatorion edestä: 221.697° ± 0.003° (mitattu astronomisen kohteen ylikulkuhavainnolla)
  • Päärakennuksen keskeltä: 221.641° ± 0.005° (Karttapaikka dataa)
  • Magneettinen suunta: 214.8° ± 0.2° (observatorion edestä; tripod, apulauta; epämagneettisia)
  • Magneettinen suunta: 214.3° ± 0.5° (käsivaralta)
  • Magneettinen eranto: +6.9° ± 0.2°, tai +7.4 ± 0.5°
    (FMI:n eranto yleiskartta antaa 7.0 ±0.25 astetta...) (Lisää eranto magneettiseen suuntaan saaden siitä tosisuunnan.)

Etäisyys tuolle mastolle on noin 24.69 km ± 0.090 km.

 

Valid HTML 4.01!   Z Elisa Communications
This page is Links enhanced for additional browsing pleasure.