Viestikallion Kartografiaa
 

Hostattuja

Tue toimintaamme!

Viestikallion Ilmavalokuvaus

Viestikallion alueesta on otettu tuoreimmat 1:16000 skaalan ilmavalokuvat 3. toukokuuta 2001.

Oheisessa kuvassa on hahmoteltu kuvauksen geometriaa oikeassa mittakaavasuhteessa.

Varoittava sananen: Kuvien (2 kpl) raaka-data on 563 MB per kuva.

Tuo raakamateriaali (24 000 pikseliä x 24 000 pikseliä) ei tule sellaisenaan saataville webiin jo sen suuren koon takia. (Eikä ainakaan netscape halua näyttää kuvia jotka ovat 24 000 pikseliä leveitä...)

Kuvat skannattiin alkuperäisistä filmeistä 10 µmetrin pikselikoolla.

Digitaalisista ilmakuvista on esitys mm. Teuvo Heimosen erikoistyössä.

ilmakuvaprojisoinnista ja korjauksista

Ohessa kuvarekisteristä saadut perustiedot kuvista:

Perustietoja kuvista:
Lento: 01112A
Päivä+aika: 3.Touko.2001 10:27:00 EETDST
Korkeus: 3408 metriä VÄÄRÄ!
Mittakaava: 1:16000
Kamera: WILD RC 20 5012 f=153.30
Filmi: Kodak Double-X Aerographic Film 2405
(Estar Base) Mustavalkoinen
 
Kuva# Alpha Beta 1:10000 Keskikorkeus Xp,Yi Karttalehti
38 0 0 1.5908 50 6736270, 3457573 302212D3
39 0 0 1.5905 50 6736284, 3456317 302212D1

Näille kuville GPS:llä otetut P, I, ja h koordinaatit, GPS aika, laskennan tarkkuusluokka, käytössä olleiden satelliittien määrä ja GPS DoP (GPS-ajan ja UTC:n ero keväällä 2001 oli 9 sekuntia.)

 38 6736270.178 3457572.824 2490.021    07:40:34.736673 0.100 10 1.8
 39 6736284.046 3456317.059 2489.465    07:40:50.771552 0.100 10 1.8

Kuville auringon atsimuutti ja elevaatio GPS datan perusteella:

 38  131.93°  37.46°
 39  132.00°  37.48°

Kuvat ovat kooltaan noin 3.8 km kertaa 3.8 km.

[viestikallio-fotogrammetria-small.gif]

viestikallio-fotogrammetria.pdf


Kuva 38: Viestikallion lähikuva:

Koko kuva 1:16 piennennöksenä on täällä. Kuvasta voi arvioida nadiiripisteen sijaintia.

Kuva 39: Viestikallion lähikuva:

Koko kuva 1:16 piennennöksenä on täällä. Kuvasta voi arvioida nadiiripisteen sijaintia.

Käyttäjän kuvaruudun leveydestä riippuen, oheiset kuvat voivat mahtua rinnakkain...

Kuva 38: Monumentti suurennettuna:
Länsi on ylhäällä, etelä on vasemmalle ja itä on alhaalla. (Nadiiripiste on alhaalla.)

Kuva 39: Monumentti suurennettuna:
Itä on ylhäällä, etelä on oikealla ja länsi on alhaalla. (Nadiiripiste on alhaalla.)

Sini-puna stereopari (punainen vasemmalle silmälle):


Matti Aarnio <matti.aarnio@zmailer.org>; OH2MQK

 

Valid HTML 4.01!   Z Elisa Communications
This page is Links enhanced for additional browsing pleasure.